• Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  Vanuit brede maatschappelijke sportactiviteiten is er een transparante behoefte ontstaan om een VCP te integreren binnen de sportverenigingen.


  Voetbalvereniging UHC vindt dit een goed initiatief en deelt de mening dat iedereen moet kunnen sporten in een veilige en sociale sportomgeving op schaarweide. Het bestuur streeft ernaar om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. Mocht je er toch mee in aanraking zijn gekomen, er getuige van zijn of eventuele signalen ontvangen van grensoverschrijdend gedrag, dan vinden wij het als bestuur wenselijk om dit bespreekbaar te maken. Dit kan bij iemand in je directe omgeving, maar je kunt ook altijd terecht bij onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP-er) Annemarie Gooiker. Annemarie woont met haar man en vier kinderen in Bergharen, ze is theoloog en als reli-ondernemer werkzaam op het gebied van geestelijke verzorging en ritueelbegeleiding. Vanuit het bestuur is Annemarie aangesteld om deze informatie zeer vertrouwd en zorgvuldig in behandeling te nemen. 

  Annemarie is als VCP-er het aanspreekpunt voor de eerste opvang van ieder lid die verbonden is aan de club. Als je slachtoffer bent of dreigt te worden van grensoverschrijdend gedrag, of hiervan beschuldigd wordt kun je bij haar terecht met je verhaal. Ook als je getuige bent van een incident omtrent dit gedrag horen wij graag jouw mening. Annemarie is hierbinnen onpartijdig, bespreekt de mogelijkheden en maakt samen met jou de vervolgstappen inzichtelijk. Vervolgens rapporteert ze de melding aan het bestuur van UHC, uiteraard inhoudelijk in overleg met jou en indien gewenst kan dit anoniem. 

  In geval van (of vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft het bestuur de plicht om dit te melden bij Centrum Veilige Sport van het NOC*NSF of rechtstreeks bij de KNVB. Is er sprake van een strafbaar feit, dan zijn wij als vereniging altijd verplicht om aangifte te doen bij de politie. 

  Bij eventuele vragen of wil je een ervaring met haar delen neem dan contact op met Annemarie. Mail vcp@vvuhc.nl en ze zal contact met je opnemen om een afspraak met je maken. Vind je het prettiger om met iemand van buiten de vereniging te praten, dan bestaat ook de mogelijkheid om contact op te nemen met meldpunt Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Mail naar centrumveiligesport@nocnsf.nl. Bellen kan op werkdagen met telefoonnummer 0900-2025590 of WhatsApp 06-53646928. 

  Namens: 
  Bestuur UHC