• Organisatie

 • Bestuur

   

  Naam Functie
  Dijk, Cor van Voorzitter
  Horssen, Sjoerd van Secretaris
  Gooiker, Frans Penningmeester
  Groot, Willemien de Activiteiten
  Derks, Cor Onderhoud
  Haaren, Frank van Sponsoring
  Burgers, Nanda Technische Commissie

   

  Taakverdeling UHC

  Onderstaand een overzicht van de huidige taakverdeling binnen het UHC bestuur. Corresponderen met het UHC bestuur kan via bestuur@vvuhc.nl.

   

  C. van Dijk
  Voorzitter

  • leiding geven aan en toezicht houden op het gehele verenigingsleven.
  • leiden van bestuurs-  en algemene ledenvergaderingen.
  • officieel woordvoerder van de vereniging.
  • contactpersoon naar gemeentelijke instanties.
  • medevertegenwoordiging van de vereniging bij rechtshandelingen.
  • bezoeken KNVB vergaderingen.
  • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.

   

  F. Gooiker
  Penningmeester

  • beheer van de geldmiddelen van de vereniging.
  • voeren van de daarbij behorende financiële administratie.
  • opstellen financiële jaarverslagen.
  • zorg voor alle verzekeringen van de vereniging.
  • medevertegenwoordiging van de vereniging bij rechtshandelingen.
  • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.

    

  S. van Horssen
  Secretaris

  • positieve beeldvorming van de vereniging.
  • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.
  • fungeert als postadres van de vereniging.

   

  C. Derks
  Bestuurslid

  • Wedstrijd secr. senioren
  • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.

   

  W. de Groot
  Bestuurslid

  • aansturing activiteiten commissie
  • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.

   

  F. van Haaren
  Bestuurslid

  • acquisities sponsoren
  • aansturing van diverse commissies o.a. de redactie “De Kruising” (clubblad).
  • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.

   

  N. Burgers
  Bestuurslid

  • aansturing technische commissie
  • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.

   

   


   

   Technische Commissie

  Naam Functie
  Burgers, Nanda Voorzitter (Bestuur)
  Loeffen, Thijs  
  Vrijaldenhoven, Marco  
  Sas, Herman  
  Postma, Niek  
  Sjaak Hendriks  


  Contact: tc@vvuhc.nl

   


   

  Jeugdkamp commissie

  Naam Functie
  Groot, Willemien de Voorzitter (Bestuur)
  Haaren, Frank van Voorzitter (Bestuur)
  Arts, Ronald Leider
  Groot, Michel de Leider
  Groot, Gijs de Leider
  Vrijaldenhoven, Marco Leider
  Sas, Herman Leider
  Burgers, Rob Leider
  Horssen, Jasper van Leider
  Vondervoort, Mark van der Leider
  Pierlo, Harold Leider
  Kocken, Rick
  Leider
  Doornik, Cass van Leider
  Heumen, Nikie van Leider
  Arntz, Stijn Leider

   


   

  Sponsoring en P.R.-commissie

  Naam Functie
  Haaren, Frank van Voorzitter (Bestuur)
  Gijsberts, Freek  
  Burgers, Rob  
  de Groot, Michel  


  Contact: sponsoring@vvuhc.nl

   


   

  Redactie clubblad 'De Kruising'

   

  Naam Functie
  Haaren, Frank van Voorzitter (Bestuur)
  Groot, Bart de Tekstschrijver
  Schraven, Rick Advertenties
  Huting, Jeroen Vormgeving

   

  Contact: dekruising@vvuhc.nl

   


   

   Activiteitencommissie 'De Schaarbeweging'

  Naam Functie
  Groot, Willemien de Voorzitter (Bestuur)
  Vaan, Elke de Lid UHC
  Buijs, Mandy Lid UHC
  Peters, Stef Lid UHC
  Vermeulen, Nick Lid UHC
  Hendriks, Bram Lid UHC
  Buijs, Anouk Lid Fortuna '74
  Dijk, Isa van Lid Fortuna '74
  Doornik, Emma van Lid Fortuna '74
  Lent, Gijs van Lid Harava

   

  Contact: deschaarbeweging@vvuhc.nl

   


   

  Accommodatiecommissie

  Naam Functie
  Derks, Cor Voorzitter (Bestuur)
  Arts, Ronald Leider Onderhoudsploeg
  Sandt, Frank van der Leider Onderhoudsploeg
  Janssen, Piet Onderhoudsploeg
  Verploegen, Sjaak Onderhoudsploeg
  Boekel, Rien van Onderhoudsploeg
  Martens, Jos Onderhoudsploeg
  Hijmans, Theo Onderhoudsploeg
  Arts, Toon Onderhoudsploeg
  Nicolasen, Gerry Onderhoudsploeg
  Janssen, Jos Onderhoudsploeg

      

  Kantinecommissie

  Naam Functie
  Groot, Willemien de  Voorzitter (Bestuur)
  Janssen, Elke Lid UHC
  Coppes, José Lid UHC
  Vaan, Hanneke de Lid Fortuna '74
  Dijk, Isa van Lid Fortuna '74
  Coppes, Jill Lid Fortuna '74
  Lent, Gijs van Lid Harava