• Fair Play

 • Fair Play binnen het voetbal. Het is al enkele jaren een veel gehoorde kreet, maar deze kreet kan niet genoeg gehoord worden, gezien het nog steeds toenemend aantal excessen waarbij voetbal betrokken is. En of het nu gaat om de sporter zelf of de supporter van een club, het gaat hierbij om het voetbal en de negatieve weerklank die deze excessen op onze mooie voetbalsport hebben.

   

  Fair Play convenanten

  Ook bij de andere Maas en Waalse voetbalverenigingen werd dit onderwerp besproken en dat leidde uiteindelijk tot de ondertekening in april 2002 door vrijwel alle Maas en Waalse voetbalverenigingen van een Fair Play convenant.

   

  Daarnaast is en ook een convenant gesloten met clubs uit regio Nijmegen en Arnhem.

   

  Normen en waarden

  Maar hiermee ben je er natuurlijk nog niet. Het UHC bestuur zal de leden steeds blijven benadrukken van de normen en waarden die gelden binnen onze vereniging. Als vereniging zullen we de Flair Play uitdragen zoals afgesproken in de convenanten met de andere clubs in de regio. Zie bijlagen.

   

  Respecteer alle mensen in en om de vereniging

  Dit geldt voor "de teamgenoot en de tegenstander, de voorzitter en de barman, de trainer en de sponsor etc." Allemaal zijn we tenslotte hetzelfde lid van de club. Iedereen doet zijn/haar best, we doen het allemaal alleen een beetje anders.

   

  * Behandel iedereen dus gelijk!

  * Gebruik nooit fysiek, mentaal of verbaal geweld

  * Wijs elkaar ook op ongewenst gedrag 

  * Erken dat je er zelf ook wel eens naast zit!