Organisatie

Bestuur

Voorletters Achternaam Functie
C. van Dijk Voorzitter
S. van Horssen Secretaris
F. Gooiker Penningmeester
W. de Groot Activiteiten
C.A. Derks Wedstrijdsecretaris senioren
F. van Haaren Sponsoring
N. Burgers Technische Commissie

Technische Commissie

Voorletters Naam Functie Mailadres
J. Hendriks Coördinator senioren coordinatorsenioren@vvUHC.nl
N. Burgers
T. Loeffen
M. Vrijaldenhoven
H. Sas
N. Postma


Contact: tc@vvuhc.nl


Jeugdkamp commissie

Voorletters Achternaam Functie
W. de Groot (bestuur)
F. van Haaren

Sponsoring en P.R.-commissie

Voorletters Achternaam Functie
F. van Haaren voorzitter (lid bestuur)
T. Alphonso
G. Derks

Redactie clubblad 'De Kruising'

Voorletters Achternaam Functie
B. de Groot Tekstschrijver
T. van Summeren Tekstschrijver
A. Hendriks Tekstschrijver
R. Schraven Advertenties
J. Huting Vormgeving


Contact: dekruising@vvuhc.nl


Activiteitencommissie 'De Schaarbeweging'

Voorletters Achternaam Functie
W. de Groot Voorzitter (bestuur)
J. Huting Lid UHC
E. de Vaan Lid UHC
S. van Horssen Lid UHC
M. van Vilsteren Lid UHC
L. van Lubeek Lid UHC
S. Beernink Lid UHC
M. Buijs Lid UHC
S. Peters Lid UHC
A. Buijs Lid Fortuna '74
I. van Dijk Lid Fortuna '74


Contact: deschaarbeweging@vvuhc.nl


Accommodatiecommissie

Voorletters Achternaam
J. Klaassen
P. Janssen
S. Verploegen
R. van Boekel
J. Martens

Kantinecommissie

Voorletters Achternaam
J. Coppes
J. Pijffers
E. Janssen
E. v/d Voort
N. Rhenen
H. de Vaan
I. van Dijk
W. de Groot

Taakverdeling UHC

Onderstaand een overzicht van de huidige taakverdeling binnen het UHC bestuur. Corresponderen met het UHC bestuur kan via bestuur@vvuhc.nl.


C. van Dijk

Voorzitter

 • leiding geven aan en toezicht houden op het gehele verenigingsleven.
 • leiden van bestuurs-  en algemene ledenvergaderingen.
 • officieel woordvoerder van de vereniging.
 • contactpersoon naar gemeentelijke instanties.
 • medevertegenwoordiging van de vereniging bij rechtshandelingen.
 • bezoeken KNVB vergaderingen.
 • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.


F. Gooiker
Penningmeester

 • beheer van de geldmiddelen van de vereniging.
 • voeren van de daarbij behorende financiële administratie.
 • opstellen financiële jaarverslagen.
 • zorg voor alle verzekeringen van de vereniging.
 • medevertegenwoordiging van de vereniging bij rechtshandelingen.
 • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.

   

S. van Horssen
Bestuurslid

 • positieve beeldvorming van de vereniging.
 • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.
 • fungeert als postadres van de vereniging.


C. Derks
Bestuurslid

 • Wedstrijd secr. senioren
 • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.


W. de Groot
Bestuurslid

 • aansturing activiteiten commissie
 • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.


F. van Haaren
Bestuurslid

 • acquisities sponsoren
 • aansturing van diverse commissies o.a. de redactie “De Kruising” (clubblad).
 • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.


N. Burgers
Bestuurslid

 • aansturing technische commissie
 • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.