Organisatie

Bestuur

Voorletters Achternaam Functie
B.G.E.M. van Duifhuizen Voorzitter
J. van Oosterhout Secretaris
F. Gooiker Penningmeester
W. de Groot Activiteiten
C.A. Derks Wedstrijdsecretaris senioren
R. Schraven Sponsoring

Technische Commissie

Naam Functie Mailadres
J. Hendriks Coördinator senioren coordinatorsenioren@vvUHC.nl
R. Derks A en B Coordinator Bcoordinator@vvUHC.nl
VACATURE C en D Coordinator Dcoordinator@vvUHC.nl
VACATURE C en D Coordinator
VACATURE F en E Coordinator Fcoordinator@vvUHC.nl
N. Burgers F en E Coordinator
VACATURE Wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretariaat@vvUHC.nl

Jeugdkamp commissie

Voorletters Achternaam Functie
W. de Groot (bestuur)
F. van Haaren

Sponsoring en P.R.-commissie

Voorletters Achternaam Functie
J. van Oosterhout voorzitter (lid bestuur)
H. Arts van de Zande Lid
D. Verploegen Lid

Redactie clubblad 'De Kruising'

Voorletters Achternaam Functie
H. Schouten Coördinatie
T. v. Summeren Tekstschrijver
A. Hendriks Tekstschrijver
B. de Groot Tekstschrijver
J. Huting Vormgeving
R. Schraven Advertenties


Contact: dekruising@vvuhc.nl


Clubhuiscommissie

Voorletters Achternaam
J. Coppens
M. Hermans


Contact: deherberg@vvuhc.nl


Activiteitencommissie 'De Schaarbeweging'

Voorletters Achternaam Functie
Willemien de Groot Voorzitter (bestuur)
Jeroen Huting Lid
Elke de Vaan Lid
Sjoerd van Horssen Lid
Marleen van Vilsteren Lid
Lars van Lubeek Lid
Stijn Beernink Lid
Mandy Buijs Lid
Stef Peters Lid


Contact: deschaarbeweging@vvuhc.nl


Accommodatiecommissie

Voorletters Achternaam
J. Klaassen
P. Janssen
S. Verploegen
R. van Boekel
J. van Buuren

Taakverdeling UHC

Onderstaand een overzicht van de huidige taakverdeling binnen het UHC bestuur. Corresponderen met het UHC bestuur kan via bestuur@vvuhc.nl.


B. van Duifhuizen

Voorzitter

 • leiding geven aan en toezicht houden op het gehele verenigingsleven.
 • leiden van bestuurs-  en algemene ledenvergaderingen.
 • officieel woordvoerder van de vereniging.
 • contactpersoon naar gemeentelijke instanties.
 • medevertegenwoordiging van de vereniging bij rechtshandelingen.
 • bezoeken KNVB vergaderingen.
 • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.


F. Gooiker
Penningmeester

 • beheer van de geldmiddelen van de vereniging.
 • voeren van de daarbij behorende financiële administratie.
 • opstellen financiële jaarverslagen.
 • zorg voor alle verzekeringen van de vereniging.
 • medevertegenwoordiging van de vereniging bij rechtshandelingen.
 • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.

   

J. van Oosterhout
Bestuurslid

 • acquisities sponsoren.
 • positieve beeldvorming van de vereniging.
 • aansturing van diverse commissies o.a. de redactie “kruising” (clubblad).
 • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.
 • fungeert als postadres van de vereniging.


C. Derks
Bestuurslid

 • Wedstrijd.secr. sen
 • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.


W. de Groot
Bestuurslid

 • aansturing activiteiten commissies.
 • representatie vereniging bij thuis- en uitwedstrijden.