Aanmelden (proef) lidmaatschap UHC

Zoals de meeste van jullie wel weten is UHC de voetbalclub van Bergharen, Hernen en Leur. De voetbalclub is actief om jullie bezig te houden met voetballen en andere leuke activiteiten. Vanaf 5 jaar kun je lid worden van UHC en mag je mee gaan voetballen als er plaats is in een (jeugd)team. Zeker is dat je al wel mee kunt trainen. Het is mogelijk om een maand uit te proberen of je het wel leuk vindt bij UHC.

UHC organiseert naast het keigave jeugdkamp ook een sinterklaasmiddag voor de allerkleinsten, techniektrainingen voor spelers onder 7 jaar en nog veel meer. In ons jeugdhonk staan allerlei verschillende spellen opgesteld voor vermaak van jullie. Ook hebben we een speciaal trapveldje voor de jeugd.

Vind je dit allemaal leuk en heb je belangstelling, overleg eerst met je ouders, en geef jezelf op door het invullen van een aanmeldingsformulier. Hieronder lees je wat je moet doen.

Ga als volgt te werk

1. Open het formulier
2. Vul het formulier in
3. Print het formulier uit
4. Stuur deze op of breng deze naar onderstaand adres:
    ledenadministratie@vvuhc.nl
    Dorpsstraat 40
    6617 AE BERGHAREN

Algemene informatie

Wil je lid worden van UHC, dan kun je eerst een maand op proef komen trainen bij een van de bestaande teams. Mee trainen kan vanaf 5 jaar. Om mee te mogen trainen, kan je jezelf aanmelden via  het ledenaanmeldingsformulier (link vermelden). Na ontvangst van het ledenaanmeldingsformulier, neemt de betreffende (jeugd)coördinator van de leeftijdsgroep contact met je op om aan te geven bij welk team je mee kunt trainen. Voordat de coördinator beslist bij welk team de proefspeler gaat trainen zal dit overlegd worden met de betreffende trainers. Hierbij zullen de leeftijdscoördinatoren zoveel mogelijk rekening houden met: de leeftijd, het aantal spelers en vriendjes/vriendinnetjes van de proefspelers. 


Na een maand trainen kun je de beslissing nemen om lid te worden van de vereniging en wordt de voorlopige aanmelding definitief. Je wordt dan ingedeeld in een team dat bij je niveau past, op voorwaarde dat er plaats is. Uiteraard wordt er rekening mee gehouden als je bij een vriend(in) in hetzelfde team wilt spelen, maar ook dan moet daar uiteraard wel plaats voor zijn. Is het maximum aantal spelers bij een team bereikt, dan wordt de keuze gemaakt om alleen deel te nemen aan de trainingen totdat er een nieuw team of zevental is geformeerd. 


UHC draagt zorg voor de wedstrijdtenues, exclusief de sokken. Daarnaast krijgen de nieuwe leden een voetbaltas van UHC. Voor trainingskleding, (wedstrijd)sokken, voetbalschoenen en scheenbeschermers dien je zelf te zorgen. Sokken zijn te verkrijgen in de kantine.


Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze spelers, jong en oud, met plezier en beleving hun sport beoefenen. In een teamsport zoals voetbal, spelen sociale aspecten een belangrijke rol, je moet het SAMEN doen. Dit geldt niet alleen voor de spelers of speelsters in een team, maar ook voor iedereen om een team heen; begeleiders, trainers, ouders en bestuur. Als deze samen zorgen voor een goede sfeer dan zal dit vertaald worden in voetbalenthousiasme. Het lid zijn van onze vereniging en het functioneren binnen een team vraagt om gedragsregels en discipline. Wij hebben geen opsomming van wat wel en niet mag of van wat wel en niet moet. We gaan uit van respect voor elkaar, normaal omgaan met elkaar en elkaars spullen en het nakomen van afspraken. Kortom het respecteren van normen en waarden en elkaar aanspreken en corrigeren op afwijkingen van dit normale gedrag.


Resultaat kan makkelijk vertaald worden in winnen, winstpunten, veel doelpunten en kampioen worden. Resultaat kan ook vertaald worden in sfeer, veel enthousiasme en grote betrokkenheid van ouders en spelers. Wij vinden dit laatste belangrijk, zonder daarbij het presteren uit het oog te verliezen; winnen, scoren en kampioen worden zijn belangrijke factoren binnen de (voetbal-)sport. Maar dan wel nadat enthousiasme, goede sfeer en grote betrokkenheid (ook van de ouders) zijn gewaarborgd.

Contributie seizoen 2018-2019

Senioren veld€ 170
Junioren A-B-C€ 140
Pupillen D-E-F-Mini’s€ 105
Steunende leden en bestuursleden€ 50


Een speler betaalt de contributie voor de leeftijdsklasse, waartoe zij volgens de leeftijdsreglementen van de KNVB behoren, De hoogte van de contributie wordt elk jaar op de jaarvergadering vastgesteld.


Beëindiging van het lidmaatschap

In verband met de teaminschrijvingen richting KNVB voor het volgende seizoen kan opzeggen van het lidmaatschap alleen per mail geschieden voor 1 mei via een mail naar ledenadministratie@vvuhc.nl 

Een lidmaatschap geldt voor het gehele seizoen. Zeg je desondanks op gedurende het seizoen dan geldt, conform de statuten van VV UHC,  dat er wel voor het gehele seizoen betaald moet worden. Een opzegging wordt pas in behandeling genomen als aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan.