Historie

Decennia lang speelden leden van Hernani, in geel en zwart, in competitieverband tegen leden van Uni, in blauw en wit. De velden aan de beider Dorpsstraten in Hernen en Bergharen waren het decor van een heuse dorpsstrijd. Hij die destijds een samensmelting tussen Hernani en Uni zou hebben voorgesteld, moest voor versleten doorgaan. Toch kwam het zover. Met name de geringe aanwas en de druk van beider jeugdbesturen zorgden voor een gezonde ommekeer. De wapenfeiten op een rij.

 

1 mei 1912

Oprichting Rooms Katholieke Sport Vereniging Hernani in Hernen en Leur

 

1 mei 1925

Oprichting Voetbal Vereniging UNI in Bergharen

 

26 juni 1976

Tussen de dorpen Hernen en Bergharen wordt sportcomplex "Schaarweide" geopend waar Uni en Hernani naar toe verhuizen. Beide verenigingen krijgen de beschikking over ieder twee speelvelden. De velden in beide dorpen blijft in gebruik als trainingsveld.

 

1992

Samenwerkingsverband tussen de jeugdteams van Hernani en Uni.Vanaf het seizoen 1992-1993 wordt er met alle jeugd gezamenlijk aan de competitie deelgenomen. Al snel wordt de afkorting UHC, (Uni-Hernani Combinatie) gebruikt voor de jeugdafdeling. De samenwerking is uniek in de regio.

 

5 oktober 1998

Op de ledenvergaderingen van beide clubs wordt besloten een gezamenlijke fusiecommissie in te stellen. Zij moet onderzoeken of een fusie haalbaar of wenselijk is en met een voorstel komen. Vanuit beide verenigingen is een commissie in het leven geroepen die dit onderzoek is gaan uitvoeren. Bij deze commissie zijn een aantal mensen van “buiten” de vereniging betrokken om een stuk onafhankelijkheid te waarborgen. Er is externe ondersteuning verkregen via de Gelderse Sport Federatie.

Diverse subcommissies worden samengesteld die de opdracht krijgen om een aantal zaken verder uit te diepen zoals: het doel van de commissie, de huidige situatie bij beide verenigingen, de wensen en richtlijnen van beide verenigingen en de financiën.

 

24 Februari 1999

In café de Tolbrug wordt de eerste gezamenlijke informatieavond belegd, waarin de subcommissies hun bevindingen presenteren.

Vervolgens wordt het fusievoorstel wordt uitgewerkt en ter inzage gelegd.

 

16 april 1999

In café de Tolbrug wordt een tweede informatieavond gehouden waarbij het fusievoorstel wordt toegelicht.

 

17 Mei 1999

Op de algemene ledenvergadering kiezen de leden van beide clubs voor een fusie.

Dankzij de medewerking van de KNVB kan UHC in het voetbalseizoen 1999-2000 voor het eerst als nieuwe vereniging aan de competitie gaan deelnemen.

 

22 augustus 1999

Wordt de officiële presentatie van UHC gehouden op sportpark Schaarweide.

Het fusievoorstel gaat naar de notaris, komt ter inzage bij de Kamer van Koophandel en in een landelijk dagblad. Als er geen bezwaren zijn, kan de oprichtingsvergadering plaats vinden, waarna de notaris de statuten vaststelt.

 

7 December 1999

UHC bestaat officieel als vereniging. Inmiddels bloeit de fusieclub, in blauw en geel, en vormt de nieuwe vereniging een schoolvoorbeeld van hoe het tij kan keren.

 

13 februari 2000

Op sportpark Schaarweide wordt het gloednieuwe clubhuis "De Herberg" geopend. In een kort tijdsbestek is door vele vrijwilligers het clubhuis volledig verbouwd.

 

seizoen 2001/2002

UHC 1 promoveerd naar de 5e klasse

Hernani in de jaren '30