05.02.2020

Betreft inning contributie tweede termijn seizoen 2019-2020.

Heeft het besluit van de KNVB om dit seizoen niet meer te voetballen gevolgen voor de contributie, die leden aan v.v. UHC moeten betalen? Sportbreed geldt het standpunt, dat we de kosten die we met z'n allen maken, zoveel mogelijk met z'n allen dragen. Om die reden vragen we je om jouw solidariteit als lid van onze vereniging. Ondanks dat er niet gespeeld kan worden, blijven we toch kosten maken en missen we de inkomsten van de kantine. Om financieel gezond te blijven, hebben we als bestuur besloten de tweede termijn van de contributie gewoon te innen, ondanks de maatregelen rondom het Coronavirus. We hopen op ieders medewerking en begrip! Met sportieve groet, Frans Gooiker, penningmeester.