05.11.2017

Algemene ledenvergadering

Aan alle leden van UHC,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering  van UHC op:
maandag 4 december 2017 in de Herberg, aanvang 20.00 uur.

In de bijlagen treft u aan:

  • de agenda van de vergadering van 4 december 2017
  • het jaarverslag over 2016-2017
  • de notulen van de jaarvergadering van 28 november 2016

De email is verzonden aan alle leden waarvan in ons ledenbestand een e-mailadres is geregistreerd.

Het zou kunnen zijn dat huisgenoten die UHC lid zijn, maar waarvan wij geen eigen emailadres hebben, géén aparte uitnodiging ontvangen. Deze uitnodiging is echter ook voor deze leden bedoeld.

Wilt u dan ook de bijgevoegde informatie delen met uw huisgenoten die tevens lid zijn van UHC, zodat wij een groot aantal leden mogen begroeten op onze algemene ledenvergadering.

Wij zien u graag op maandag 4 december 2017 om 20.00 uur in de Herberg.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur UHC,
Jack van Oosterhout, secretaris