23.10.2018

Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij alle leden van UHC uit voor de algemene ledenvergadering van UHC op:

maandag 3 december 2018 in de Herberg, aanvang 20.00 uur

Ook jeugdleden en/of ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd.
In de bijlagen treft u aan:

  • de agenda van de vergadering van 3 december 2018
  • het jaarverslag over 2017-2018
  • de notulen van de jaarvergadering van 4 december 2017